STILTEWANDELING WORTEL-KOLONIE —05 FEBRUARI 2023

Stiltewandeling in Wortel-Kolonie op zondag 5 februari onder begeleiding van Bart Maes en Johan Cappaert

Wandelen is een fijne activiteit die mensen tot rust kan brengen, 
zeker in een groene en rustige omgeving. 
In stilte wandelen brengt echter een extra dimensie. 

In de plaats van zich mentaal te verliezen in gesprekken met de medewandelaar, 
wordt de aandacht voor de omgeving en voor alles wat er rondom de wandelaar gebeurt, versterkt. Het bewustzijn van de natuurlijke omgeving neemt toe, 
het waarnemingsvermogen wordt scherper.

Praktisch

De stiltewandeling van 5 februari vindt plaats in Wortel, deelgemeente van Hoogstraten.

Door de grote belangstelling voor de stiltewandelingen is besloten om de groep op te splitsen in 2 groepen die met een verschil van een half uur vertrekken. De eerste groep vertrekt om 13u30 onder leiding van Bart. De tweede groep vertrekt om 14 uur onder leiding van Johan.

De wandeling is bijna 9 km lang. Tijdens de wandeltocht wordt de stilte gerespecteerd. Bart en Johan zullen start en einde van de stilte aangeven. 

Geïnteresseerden dienen zich vooraf in te schrijven via deze link voor de wandeling die start om 13u30 en via deze link voor de wandeling die start om 14 uur, telkens met vermelding van naam, het aantal deelnemende personen, woonplaats (indien carpooling), mailadres en GSM-nummer. 

Het aantal deelnemers per wandeling is beperkt tot 15 en de bijdrage bedraagt 5 €, ter plaatse te volbrengen (gepast geld meebrengen aub).

Vertrekpunt en plaats van afspraak : De parking van cafetaria De Klapekster, Kolonie 41 in Wortel

Contactgegevens Bart : bart@ehipassiko.be – tel 0496/25 06 28

Contactgegevens Johan : johan.cappaert@gmail.com – tel 0497/16 50 99

Ten oosten van Wortel ligt het meer dan 540 hectare grote gebied Wortel-Kolonie
Ooit een kolonie voor landlopers, vandaag de stek voor tientallen soorten vogels, vleermuizen, insecten en andere bewoners. Statige bosdreven, open akkers, vennen, heide en graslanden wisselen elkaar af. Laat je niet misleiden door de rust en stilte, Wortel-Kolonie krioelt van het dierenleven. Sinds 1999 is het gebied cultureel-historisch erfgoed en sinds 2021 is het ook UNESCO werelderfgoed.