ALLAN R. BOMHARD

Allan R. Bomhard (° 1943) is een Amerikaanse taalkundige. Hij werd geboren in Brooklyn( New York) en kreeg zijn linguïstische opleiding aan de Fairleigh Dickinson University, Hunter College en de City University of New York.

Hij is de auteur van verschillende werken over het boeddhisme. Momenteel resideert hij in Florence, South Carolina.

In dit boek geeft de auteur een betrouwbare, duidelijke en overzichtelijke schets van het leven en de originele leringen van de Boeddha, zoals bewaard in de Pali-geschriften van het Theravada.

De Pali-canon vormt het meest authentieke verslag van de leringen, aangezien ze rechtstreeks van de Boeddha zelf of van zijn directe discipelen afkomstig zijn.

Dit boek biedt de lezer zowel een overzicht van de buddhasasana zelf als een waardevol verslag van de vroege geschiedenis van het boeddhisme.

Het boek kan gedownload worden door te klikken op de coverfoto.