DHAMMATALK GUY EUGÈNE DUBOIS

Finaal zijn alle boeddhistische verlossingswegen terug te brengen tot kalmtemeditatie (P. samatha bhavana) en inzichtmeditatie (P. vipassana bhavana). Waarbij samatha bhavana de opstap vormt tot vipassana bhavana.

Veralgemenend gezegd: vipassana bhavana = samatha bhavana + forensisch onderzoek van de tilakkhana in alle verschijnselen. Deze combinatie voert, bij voortdurende beoefening, tot inzicht in Dhamma = inzicht in datgene wat wáár is. Yatha-bhuta. En wat wáár is, is wijsheid. Panna.

Thera Soma, (1998), The Way of Mindfulness:

❛ Inzicht is het begrijpen van de ware aard van de dingen waardoor een volledige transfiguratie van het mentale leven plaatsvindt in de ziener en waardoor hij uitstijgt boven geboorte en dood. Het begrijpen van de ware aard van de dingen komt neer op inzicht in de vergankelijkheid, onbevredigdheid en zelfloosheid van alle geconditioneerde verschijnselen. ❜

Guy E. Dubois is de auteur van een twintigtal boeken over Dhamma. Van zijn hand verschijnen op regelmatige basis redactionele artikels, bijdragen, annotaties en commentaren op de websites van SuttaCentral; het Boeddhistisch Centrum Ehipassiko Antwerpen/Mechelen; de Ehipassiko Academie Yatha-bhuta; het Boeddhistisch Dagblad; de Stichting Buddho; Samita; Boeddhisme (NL/ BE); The Universal Sangha; The Vipassana Group; Buddhism Dharma Study en Buddhism Stack Exchange.

Guy is tevens de initiator en drijvende kracht achter de Ehipassiko Academie (https://yatha-bhuta.com/)

In al zijn geschriften behandelt Guy aspecten die consistent en coherent in de Pali-canon geciteerd en benadrukt worden. Kerngedachten die de Leer funderen. Schragen. Thema’s die niet opsmukken of garneren, maar to the point gaan.

Al deze thema’s worden door de auteur geïnterpreteerd met een vrijgevochten zelfbewustheid. Zonder hoofd boven zijn hoofd. Zonder god, zonder meester. Ongebonden. Vrij en vrank. Dhamma zoals hij het ziet, ervaart en intens beoefent.

Als dusdanig is hij—in de letterlijke betekenis van het woord een ’thuisloze’. Een bedelmonnik, die zijn beoefening op een uiterst persoonlijke en directe wijze invulling en duiding geeft. Een samana die voor zijn praxis inzicht verkiest boven vormelijke sensatie. Een beoefening die voorbij structuren, lineages, transmissies, en tradities gaat. In vormelijke manifestaties ligt immers geen heil (eenheid) verborgen. Het zijn splinterbommen van onwetendheid, verlangen en afkeer.

Deze dhammatalk gaat over de ware aard van de dingen. De dingen zoals ze werkelijk zijn. Niet zoals we ze dromen of net niet wensen dat ze zijn. Het gaat over Dhamma tout court.

Praktisch:

Deze Dhammatalk vindt online plaats via het platform webinar geek. Je schrijft je in via deze link en betaalt via de applicatie 7 EUR deelname.

Start is voorzien op vrijdag 14 april 2023 om 20u en eindigt om 21.30u. Inloggen kan vanaf 19.45u. Je komt dan op een aftelpagina terecht.

Het webinar wordt opgenomen zodat je het later op elk geschikt moment kunt bekijken of herbekijken. Deze service is in de inschrijvingsprijs begrepen.

Je schrijft in vóór de start van het webinar. 

Dit geldt zowel voor de live uitzending als voor het bekijken van de dhammatalk in relais.