ZUIVERE OPMERKZAAMHEID

De Boeddha:  

En wat is juiste aandacht? Wat dit betreft observeert een monnik het lichaam in het lichaam, ijverig, helder bewust, aandachtig, waarbij hij afkerig is van verlangen en afkeer voor de wereld (van geest en materie). 

Hij observeert de gewaarwordingen in de gewaarwordingen, ijverig, helder bewust, aandachtig, waarbij hij afkerig is van verlangen en afkeer voor de wereld (van geest en materie). 

Hij observeert de geest in de geest, ijverig, helder bewust, aandachtig, waarbij hij afkerig is van verlangen en afkeer voor de wereld (van geest en materie).

Hij observeert de objecten van de geest (mentale objecten) in de objecten van de geest, ijverig, helder bewust, aandachtig, waarbij hij afkerig is van verlangen en afkeer voor de wereld (van geest en materie)—dát wordt zuivere aandacht genoemd, Monniken. ❜ 

Voor de complete analyse verwijs ik naar mijn boek Dhamma – Overdenkingen bij een Ultieme Werkelijkheid. 

Toch wens ik hier het belang te benadrukken om erg aandachtig te zijn in het hier-en-nu bij alles wat men denkt, zegt en doet. Iedereen wordt uiteindelijk wat hij denkt, zegt en doet.

De Boeddha: 

De gedachte manifesteert zich als een woord; het woord manifesteert zich als een daad; de daad ontwikkelt zich tot een gewoonte; de gewoonte verhardt zich tot karakter.

Zoals de schaduw het lichaam volgt, zo worden we wat we denken.

Dus bekijk de gedachte met zorg en laat haar ontstaan uit genegenheid die voortkomt uit mededogen met alle wezens.

Enkel door aandachtig te zijn, is het mogelijk een onderscheid te maken tussen wat heilzaam is en wat onheilzaam.