In de Dhammapada, Gatha #354, verklaart de Boeddha het volgende: ❛ Sabbadanam Dhammadanam jinati’ — De gift van Dhamma is de grootste gift. ❜

Overeenkomstig deze uitspraak van de Bhagavat lijkt het vermarkten van Boeddha’s wijsheid ons onheus en infaam.

Om deze reden mogen de teksten van deze website gereproduceerd, gebruikt en verspreid worden—via elk medium of bestandsformaat—mits inachtname van de clausules van de copyright licentie (CC BY-NC-SA 4.0) van Creative Commons Belgium.

Deze licentie omvat de verplichting tot expliciete bronvermelding (BY); het afzien van elk commercieel gebruik (NC) en het ‘gelijk delen’ (SA), waarmee bedoeld wordt dat teksten die door de gebruiker worden aangepast of waarop door de gebruiker verder wordt gebouwd steeds onder identieke voorwaarden in licentie moeten gegeven worden.

De integrale tekst van de Yatha-Bhuta © 2022 licentie kan je nalezen door op het bovenstaande icoontjes-symbool te klikken.