VLUCHTIG

Wat je ook waarneemt via de zintuigen of het denken, er is niets dat blijft duren. Wat je ook ervaart, het is gewoon iets dat ontstaat en weer vergaat. Een gedachte… een gewaarwording… Alles vluchtig. Efemeer.

Het is slechts datgene ‘wat ze bezielt’, namelijk onze reacties op deze waarnemingen, op deze ervaringen, onze sankhara’s van verlangen (aangenaam, goed, likes…) en van afkeer (onaangenaam, slecht, dislikes…) die deze vluchtige fenomenen een illusie van werkelijkheid verlenen. Maar hoe je het ook draait of keert: een illusie blijft een illusie.

De verschijnselen bezitten geen substantie. Ze zijn ‘leeg’ aan zelf. Zelfloos. Anatta.