WEES EEN LICHT VOOR JEZELF

De Boeddha in de Mahaparinibbana sutta:

❛ Daarom, Ananda, wees een licht voor jezelf. Vertrouw niet op hulp van buitenaf. Vertrouw uitsluitend op jezelf. Hou steeds de waarheid voor ogen en zoek alleen daarin je heil. Zoek niet naar hulp van buitenaf. ❜

Spiritueel ontwaken is een persoonlijke opdracht. Een levenstaak. De dhammanuvatti die tot inzicht wil komen kan énkel op zichzelf steunen en niet op dingen buiten hem.

Een wereld van verschil. De buddhasasana is een wijsheidsleer. Bhavana-maya panna versus suta-maya panna en cinta-maya panna. Direct experiëntieel inzicht (P. paccakkha-nana) dat gebaseerd is op eigen ervaring doordat je zélf de werkelijke aard van de dingen (i.c. vergankelijk, onbevredigend en zelfloos) ervaart tegenover kennis die verworven wordt door naar anderen te luisteren.

Wees je eigen licht. Je eigen eiland. Wees een ware discipel van de Boeddha. Een ariya-puggala. Een buddhankura. Een Boeddha-in-wording. Loop naast de Boeddha om te horen wat hij te vertellen heeft. Niet achter hem.

Ehipassiko. Kom & Zie.