DHAMMA

In de context van het boeddhisme kan men zeggen dat ‘Dhamma’verschillende betekenissen heeft, waaronder ‘de weg’, ‘het pad van waarheid’ en ‘zoals het is’. Het concept van Dhamma is fundamenteel in het boeddhisme en heeft een brede interpretatie, afhankelijk van de context waarin het wordt gebruikt.

  1. ‘De weg’: Dhamma kan verwijzen naar de leer of de filosofie van het boeddhisme, inclusief de leer van de Vier Edele Waarheden en het Achtvoudige Pad, dat als een gids of ‘weg’ wordt beschouwd om lijden te begrijpen en te overwinnen.
  2. ‘Het pad van waarheid’: Dhamma kan ook worden geïnterpreteerd als het pad dat leidt naar waarheid, begrip, en bevrijding uit lijden, zoals onderwezen door Boeddha.
  3. ‘Zoals het is’: Dhamma wordt soms gebruikt om de natuurlijke orde van de dingen aan te duiden, of de realiteit zoals ze is, zonder illusies of verwarring. Het kan verwijzen naar het begrip van de werkelijkheid zoals deze beschreven wordt in het boeddhistische wereldbeeld. Yatha-bhuta.