WAT IS EEN GURU?

‘Guru’ (Skr.) → gu + ru: gu = duisternis; ru = verwijderen. Een guru is iemand die duisternis (onwetendheid) wegneemt en licht (inzicht) brengt in het leven van de leerling. 

De guru fungeert als een spirituele gids, als een Meester die de leerling helpt om de waarheid te begrijpen, illusies te doorbreken en de diepere realiteit van het zelf en het universum te zien. Een guruspeelt een cruciale rol in het begeleiden van de leerling op zijn of haar reis naar zelfrealisatie en bevrijding.

Dit ‘aanwijzen’ en ‘duiding geven’ van de guru omvat verschillende aspecten:

—Onthullen van de waarheid: de guru helpt de leerling de waarheid te onthullen en te begrijpen. Hij wijst op de essentie van het bestaan en onthult de non-duale aard van het Zelf en het universum.

—Doorbreken van illusies: de guru helpt de leerling om illusies en verkeerde overtuigingen te doorbreken die de ‘ware aard’ van het bestaan vertroebelen. Hij gidst de leerling weg van restrictieve gedachten en concepten.

—Innerlijke begeleiding: de guru leidt de leerling naar innerlijke reflectie en zelfonderzoek. Hij helpt de leerling om bewustzijn te ontwikkelen en de waarheid te herkennen.

—Inspiratie en motivatie: de aanwezigheid en begeleiding van de guru zijn een bron van inspiratie en motivatie voor de leerling. Het stimuleert de leerling om het spirituele pad serieus te volgen en zich te blijven inzetten voor Zelfrealisatie.