DHAMMAPADA

De Dhammapada omschrijft het wereldpad—de wereld, zoals hij is; de zo-heid van de dingen. Maar het is niet omdat de wereld is zoals de Dhammapada hem beschrijft, dat de meerderheid van de mensheid hem ook zo percipieert. Integendeel ! Hoon vormt meestal het loon van de Wijzen. 

De verzen van de Dhammapada beschrijven het Pad op een directe, klare en inspiratievolle manier. Ze projecteren waarheden die we met zijn allen wéten, maar niet toepassen. Zo verwoorden ze met obligate stelligheid dat haat nooit door haat kan overwonnen worden en dat aandachtig en heilzaam handelen de basis vormt voor persoonlijk geluk. 

Verder doordringen ze de yogi met de pertinente zekerheid dat persistente beoefening van de Dhamma hem/haar zal leiden naar complete bevrijding. Vippamutta. Niet in een verre toekomst, maar in het nu. Nibbana is hier. In dit moment. In elk moment. 

Je kan het boek Dhammapada gratis downloaden door bovenaan op de afbeelding van de kaft te klikken.