VERTROUW OP JE EIGEN INZICHT

De Buddhadhamma is duidelijk, open, spontaan. Absoluut niet sektarisch. Niet bekrompen tot het grote gelijk van de Eénoog.

De lakmoesproef: wanneer de leer van de Boeddha evolueert naar een institutionele religie wordt alles wollig en warrig. Het spontane en vloeibare karakter van de buddhasasana verdwijnt en starheid en dogmatiek verschijnt. Het doctrinaire superviseert. Structuren nemen de bovenhand. Het essentiële wordt verdreven naar de achtergrond en het bijkomstige overheerst.

Kijk met open ogen. Niet met oogkleppen. Laat vorm de inhoud nooit overschaduwen. Hou je ver van structuren.

Vertrouw op je eigen inzicht. Niet op dat van anderen.