VOORBIJ ZELFBEGOOCHELING

❛ Als we de waarheid willen ontdekken, moeten we om te beginnen geen illusies over onszelf hebben. De eerste illusie die we moeten overwinnen is de illusie dat we helemaal geen illusies over onszelf hebben. Onze hele identiteit is een illusie die wordt gedragen door onze gedachten en emoties, hun verklaringen en hun afweer.

We moeten beseffen dat we in staat zijn elke soort illusie te projecteren. Illusies projecteren vereist geen enkel speciaal of manifest proces, maar is inherent aan onze denkwijze zelf. Alle denken is gebaseerd op het ‘ik’, het ego en situeert ons zelf en zijn aangelegenheden van nature in het middelpunt. Zolang we ons denkproces niet in twijfel trekken, moeten we wel een illusie van eigendunk projecteren: de illusie dat we geweldig, goed, wijs, heilig, begaafd, knap, enz… zijn. Dit is slechts het naïeve egoïsme van denken en materie, dat de werkelijkheid lokaliseert in zijn nauwe sfeer van tijd en ruimte…❜

(uit: ‘Vedanta-meditatie’ van David Frawley)