SHAOLIN-LEERLING ZOEKT ZIJN MEESTER OP VOOR ADVIES

Een getrainde Shaolin-leerling zocht zijn meester tijdens diens meditatie op met een vraag over zijn ijverige zoektocht naar verlichting.

“Meester, vergeef me dat ik uw meditatie onderbreek, maar ik heb uw advies nodig. Ik slaag er immers sinds maanden niet meer in om vooruitgang te boeken in mijn spiritueel inzicht.”

Na een moment van stilte, vraagt de wijze meester kalm: “Heb je geobserveerd hoe het blauwe maanlicht de duistere diepten van de oceaan verlicht?”

“Ja, Meester!”, antwoordt de enthousiaste leerling.

“Heb je geobserveerd hoe de stormwind genadeloos de stoere boom striemt om hem veerkrachtiger te laten groeien?”

“Ja, Meester!”, roept de leerling opgewonden.

“En heb je geobserveerd hoe het woeste water op de bewegingloze steen inbeukt, ogenschijnlijk zonder enig zichtbaar resultaat?”

“Ja, ja, Meester!” schreeuwt de nu bijna extatische leerling uit.

Na een korte stilte opent de wijze meester langzaam zijn ogen en zegt: “Wel, dat is nu net je probleem! Je blijft maar kijken naar volstrekt onbelangrijke details, in plaats van je geest te trainen!”