ONWETENDHEID

Onwetendheid is het grootste gif (P. kilesa). Het is de wortel (P. mula) van alle kwaad. Onwetendheid verblindt. Het is het grootste obstakel voor zuiver inzicht (P. samma ditthi) en daardoor voor zuiver handelen (P. samma kamantha).

Avijja is zowel de eerste als de laatste keten (P. nidana) van afhankelijk ontstaan (P. paticca samuppada). Het begin- en eindpunt van de cyclus van samsara.

Onwetendheid stelt het ‘ik’-belang boven het algemeen belang. Avijja is een separatistische, egoïstische, zelfzuchtige, hebberige, begerige, inhalige, narcistische eigenschap.

De leer van de Boeddha is geen bevroren eeuwenoude wijsheid. Integendeel, de buddhasasana is razend actueel en levend ‘voor wie geen zand op de oogleden heeft’.

Wie de wereld observeert ziet de drieste gevolgen van onwetendheid alom. Zo is bijvoorbeeld de klimaatopwarming een direct gevolg van verregaande onwetendheid. Van onbetamelijke nalatigheid. Van ziende blindheid. Met zijn allen zagen we resoluut de tak af waarop we zitten. De machthebbers op kop.