VERGEVING

In de Pali-canon, de verzameling geschriften die de woorden en leringen van de Boeddha bevatten, zijn verschillende passages te vinden waarin de Boeddha het belang van vergeving benadrukt.

Een bekende passage in de Dhammapada gaat als volgt:

❛ Haat wordt niet overwonnen door haat. Haat wordt overwonnen door liefde. Dit is een eeuwige wet.❜

Hiermee benadrukt de Boeddha dat wrok en boosheid alleen maar leiden tot meer lijden, en dat vergeving en liefde de enige manier is om innerlijke rust en vrede te vinden.

In de Metta Sutta, ook bekend als de Karuna Metta Sutta, benadrukt de Boeddha het belang van het cultiveren van liefdevolle vriendelijkheid (P. metta) jegens alle levende wezens, ongeacht hun achtergrond of gedrag.

De Boeddha moedigt ons aan om een geest van mededogen, vriendelijkheid en vergeving te cultiveren. Voor de Boeddha is het dé uitgelezen manier om dukkha te verminderen en innerlijke vrede te realiseren.

Niet door louter het begrip vergeving lippendienst te bewijzen, maar door metta daadwerkelijk in praktijk te brengen. Door een dhammanuvatti te zijn—een edele volgeling die leeft conform de Dhamma.