EENHEID

Als alles één is, valt er niets meer te doen: niets meer te verzaken; niets meer te aanvaarden; niets meer op te lossen.