Dagelijks sturen wij naar onze lezers een klein berichtje over de Dhamma. We noemen dat ‘zaadjes’. Dhamma-zaadjes. We hopen dat ze ontluiken in ieder van ons. Dat ze een vonkje laten overspringen. Dat het eye-openers zijn. Dat ze ons dichter bij de Boeddha brengen. Dat ze ons de stroom doen betreden. En laten oversteken naar de Andere Oever. 

De Boeddha onderrichtte niet één methode of één pad op een exclusieve manier. Als hij mensen ontmoette die in nood waren, reageerde hij vanuit zijn grote hart, niet vanuit starre principes. 

Hij gaf zijn onderricht niet met de bedoeling dat zijn toehoorders het kleine stukje Dhamma dat ze in hun geheugen hadden opgeslagen op een dogmatische manier zouden verdedigen, maar in de hoop dat deze zaadjes zouden kiemen in de harten van de mensen. ❜ 

(Paul Van hooydonck)

Intussen zijn de dagelijkse Dhamma-zaadjes in boekvorm gepubliceerd. Je vindt ze in het hoofdstuk “BOEKEN” : Dhamma-zaadjes I, II, III, IV en V.