ONDERLINGE AFHANKELIJKHEID

❛ Als wij, en alles en iedereen, onderling afhankelijk zijn, hebben zelfs onze kleinste, onbetekenendste gedachten, woorden en handelingen verstrekkende gevolgen.

Gooi maar eens een kiezelsteen in een vijver. Hij maakt kringen over het oppervlak van het water. Rimpelingen vloeien in elkaar over en creëren nieuwe. Alles is onlosmakelijk onderling verbonden. We gaan beseffen dat we verantwoording dragen voor alles wat we doen, zeggen of denken; in feite zijn we verantwoordelijk voor onszelf, iedereen en al het andere, het hele universum.

(uit: Dagend inzicht – Sogyal Rinpoche)