VOORBIJ RONDJES DRAAIEN

Ajahn Chah:

 We moeten voorbij alle dualiteit gaan; voorbij alle concepten; voorbij goed en kwaad; voorbij zuiverheid en onzuiverheid. We moeten voorbij zelf en niet-zelf gaan; voorbij geboorte en dood.

Een zelf zien als iets dat wedergeboren wordt, is het echte probleem van de wereld. Zuiverheid is zonder grenzen, onaantastbaar, is voorbij alle tegenstellingen en alle schepping. 

Wedergeboorte brengt niets bij. Dat staat alleen voor rondjes draaien. Voor samsara. Steeds hetzelfde doen in de ijdele hoop dat het resultaat ooit eens anders zal zijn. Albert Einstein noemde dit de definitie van waanzin.

Hoe zou reïncarnatie immers kunnen helpen, als de wedergeborene ook in zijn volgende leven de ware aard van de dingen niet ziet? Uitsluitend inzicht kan de dhammanuvatti uit dukkha bevrijden. In dit moment. In dit leven. 

Inzicht in de ware aard van de verschijnselen (yatha-bhuta) is de sleutel tot bevrijding. Geen hallucinante begoocheling over een hypothetische toekomst…