DHAMMA IS ÉÉN

Dhamma is één

De Boeddha benadrukt in de Pali-canon dat zijn leer universeel en tijdloos is. Dhammais één en wordt vaak beschreven als de waarheid van lijden, de oorzaak ervan, de mogelijkheid van beëindiging en het pad dat naar die beëindiging leidt.

Verschillende interpretaties ontstaan wanneer we vastklampen aan woorden en concepten. Onze perceptie van de realiteit raakt vertroebeld door conceptuele interpretaties en gehechtheid hieraan, wat de ware aard van de dingen verhult.

Wanneer een beoefenaar de Dhamma direct en experiëntieel ervaart tijdens meditatie, verdwijnen interpretaties als conceptuele of mentale constructies over de realiteit. Zo ervaart de beoefenaar de realiteit zoals ze wérkelijk is. Yatha-bhuta.

Deze directe ervaring leidt tot het diepe inzicht dat boeddhistische stromingen, lineages en structuren essentieloos en zinloos zijn. Ze corresponderen niet met de universele aard en de tijdloosheid van de waarheid zoals onderwezen door de Boeddha. 

Al deze externe structuren en labels zijn slechts relatieve en tijdelijke constructies die geen waarheid vertegenwoordigen. Ze representeren slechts diegenen die er zich aan hechten.