WEES EEN SPIEGEL

Wees een spiegel

Schijn bedriegt. Verhalen vertellen zelden de volledige waarheid. Vermijd daarom het kleuren van de werkelijkheid met aannames, verdenkingen of speculaties. Mijd vooringenomenheid. Beperk jezelf niet door onwrikbaar vast te houden aan overtuigingen.

Onthoud je van oordelen. Van veroordelen. Van uitsluiten. Wees, in plaats daarvan, een spiegel. Een spiegel weerspiegelt pure realiteit, compleet onaangetast door de fictieve verhalen die je zelf creëert. 

Observeer de realiteit zoals ze is—zoals ze écht is, yatha-bhuta. Dit weerspiegelt de leer van de Boeddha om de realiteit rechtstreeks waar te nemen zonder vertekende filters. Zonder labels te plakken op de verschijnselen. Zonder je te identificeren met concepten. 

Door bewust waar te nemen als een spiegel, kan je de dingen percipiëren en begrijpen zoals ze zijn, zonder ze te belasten door persoonlijke vooroordelen of vooraf bedachte ideeën. Zonder profijt te willen halen uit je aannames.

Zo stimuleer je een open-minded en onbevooroordeelde benadering van de werkelijkheid, in lijn met het boeddhistische principe van het observeren van de dingen zoals ze werkelijk zijn.