IN DÍT LICHAAM…

In de sutta’s verkondigt de Boeddha, met forensische preciesheid, wáár de waarheid te vinden is:

❛ In dit lichaam, met al zijn zintuiglijke indrukken, gedachten en ideeën, ligt de wereld besloten; de oorsprong van de wereld; het einde van de wereld; en de weg die leidt naar de beëindiging van de wereld. ❜

In dit lichaam en in deze geest worden bevrijding (P. vimutti) en innerlijke vrede (P. santi) gerealiseerd. In de openheid van dít moment. Van élk moment. En niet in de geconditioneerde droomwereld van de vormen. Niet in onze zelfgecreëerde verhalen en drama’s. Niet in de ‘likes & dislikes’ van Facebook. Niet in het ‘ik’. Niet in rituelen. Niet in twijfel. Niet in perceptie. Niet in bedevaarten. Niet in pelgrimstochten. Enkel in dít lichaam en in déze geest. Enkel dáár.