CREËER RUIMTE

Onwetendheid over de ware aard van de dingen—hun vergankelijkheid—is de voedingsbodem voor verlangen en afkeer. Verlangen en afkeer zijn de zaden voor het ‘worden’. Voor de voortdurende bevestiging van het ‘ik’. Dukkha.

Structuren zijn menselijke constructies die de vergankelijkheid van de dingen maskeren. Zij begrenzen de ruimte. Structuren zijn muren die de dhammanuvatti beletten te ontsnappen uit zijn ‘ik’-gevangenis. Het zijn wolken die tegenhouden dat de beoefenaar de zon ziet. Het zijn dikke gordijnen die beletten dat het licht binnenkomt.

Bouw geen muurtjes rond onwetendheid. Verberg begoocheling niet achter structuren. Doe je plicht: ontmasker illusie. Creëer ruimte. Gelukzalige ruimte. Acalam sukham. Ontwaak.