KALMTEMEDITATIE VERSUS INZICHTMEDITATIE

Kalmtemeditatie (P. samatha bhavana) heeft, uit de aard van de dingen, een tijdelijk karakter. Het is een gemoedstoestand van kalmte en rust (P. samatha), een geestestoestand die de geest stabiliseert door de voortdurende gedachtenstroom stil te leggen. Door ’de aap uit de boom te plukken’. Het is evenwel een geestestoestand die verdwijnt wanneer de formele meditatiesessie ophoudt.

Dit is niet het geval bij inzichtmeditatie (P. vipassana bhavana). Hier gaat het over verworven inzicht (P. panna). Gerealiseerde wijsheid (P. pativedha).

In dit perspectief gezien vormt is kalmtemeditatie geen eindpunt. Maar een voorbereidende (noodzakelijke) stap tot inzicht. Tot stroombetreding.