STROOMBETREDING (P. sotapatti)

Stroombetreding en oversteken naar de Andere Oever is de belangrijkste daad van een spiritueel beoefenaar in zijn leven.

Stroombetreding is geen eindpunt. Geen finaliteit. Het is de start van iets volledig nieuws. Het is een transformatie. Een mutatie. Een nieuwe wording. Een geboorte. Een ’weder’- geboorte. Gotrabhu. (1)

Sotapatti is voor de beoefenaar zowel een wegwijzer, een keerpunt als een mijlpaal.

Het is een wegwijzer omdat het de yogi de richting wijst waar hij/zij naartoe moet gaan. Zoals een vinger die naar de maan wijst, zo duidt sotapatti aan wat Dhamma in essentie inhoudt.

Het is een keerpunt omdat het de transformatie inhoudt van wereldling (P. puthujjana) tot edele discipel (P. ariya-puggala).

Het is een mijlpaal omdat het voor elke yogi het startpunt van zijn zelfrealisatie (P. nibbana) markeert. Zelfrealisatie als het hoogst te bereiken doel in dit leven—de uitdoving (P. sitibhava) van onwetendheid, verlangen en haat.

_______

(1): gotrabhu (P.): letterlijk ‘toetreden tot de gotha van de edelen, van de ariya’. Het is het moment (P. gotrabhu-citta) dat de ‘wereldling’ (P. puthujjana) vervelt tot ‘een edel persoon’ (P. ariya-puggala). De stroombetreder (P. sotapanna) bereikt dit niveau door de vernietiging van de eerste drie schakels van de keten (P. samyojana) die hem aan samsara bindt. Deze drie schakels zijn: het geloof in persoonlijkheid (P. sakkaya-ditthi); sceptische twijfel (P. vicikiccha) en gehechtheid aan riten en/of ritueel (P. silabbata-paramasa).