BEVRIJDING IS GEEN POST MORTEM-VERHAAL

Jouw bevrijding is een persoonlijke opdracht. De Boeddha predikte in de Dhammapada:

 Atta hi attano natho—ieder is zijn eigen beschermer. 

Niemand anders kan je bevrijden. Dat moet je zelf doen. Zélf. Maak er dus werk van. Stel met je eigen ogen vast dat dood en wederopstanding nooit tot verlossing leiden. Bevrijding is géén post mortem-verhaal. Bevrijding is uitsluitend mogelijk in dit leven. In dit moment. Door jezelf. Niet door een externe kracht.

Volg ook deze link: https://yatha-bhuta.com/op-jou-komt-het-aan/