SATIPATTHANA

Dit boek handelt over de Mahasatipatthana-Sutta—de Grote Voordracht over de Fundamenten van opmerkzaamheid.

In de inleiding tot deze sutta definieert de Boeddha zijn prediking als volgt:

” Monniken, dit is een (enige/directe/ongeëvenaarde) weg die leidt tot zuivering van de wezens; tot het overstijgen van verdriet en zorgen; tot het beëindigen van dukkha en angst; en tot het verkrijgen van de juiste methode voor het realiseren van nibbana, namelijk door het viervoudig vestigen van opmerkzaamheid.”

Voor de Boeddha was het aandachtig observeren en gelijkmoedig begrijpen van het eigen geest/lichaam-complex de essentie om tot inzicht en tot zelfrealisatie te komen. De beoefening van deze sutta wordt beschouwd als onontbeerlijk voor het bereiken van nibbana.

Dit boek kadert boeddhistische inzichtsmeditatie (P. vipassana-bhavana) in het geheel van de oorspronkelijke leer van de Boeddha. De auteur verbindt het theoretische met het praktische door als bijlage zijn persoonlijke vipassana-meditatie uitgebreid weer te geven. Zo wordt dit boek vooral een experiëntieel ervaren.

Je kan het boek Satipatthana gratis downloaden door bovenaan op de afbeelding van de kaft te drukken.