KOM & KIJK

De Boeddha nodigt iedereen uit om te komen kijken. Om te onderzoeken. Om te verifiëren. Om te experimenteren. Vol van empirisch Vrij Onderzoek. Trial & Error. Om het Pad (P. magga) te beoordelen. Om de vrucht, het resultaat (P. phala) ervan te proeven. Vrij van ritueel. Vrij van dogma’s. Zonder theologie. Zonder filosofie. Zonder vooringenomenheid. Dhammavicaya.

De buddhadhamma—de leer van de Boeddha— staat niet voor blind geloof. Noch voor sektarisme. Zijn leer is niet gebouwd op geboden, verboden en regels. Geen obscure, dreigende, eigenzinnige, tirannieke god die verdrijft en bestraft.

De buddhasasana is de leer van een Mens. Van een edele, ontwaakte Mens. Van een Mahapurisa. Het is een leer van en voor alle mensen. Voor allen die ‘geen zand op de oogleden hebben’.

De Boeddha zegt: Kom en kijk naar de Dhamma—de natuurwet. Observeer aandachtig de dingen zoals ze werkelijk zijn. En doe dit gelijkmoedig. Niet zoals je wilt of droomt dat ze zijn. Of juist niet wilt of droomt dat ze zijn. Zie gelijkmoedig de wérkelijke werkelijkheid. Yatha-bhuta.

Ehipassiko. Kom en zie de tijdloze Waarheid. Kijk zélf. Met je eigen ogen. Niet door de ogen van anderen.