UITSLUITING

Het Theravada-boeddhisme streeft naar inclusie en gelijkwaardigheid van alle levende wezens. De leer van Boeddha benadrukt dat alle individuen, ongeacht hun achtergrond, het potentieel hebben om verlichting te bereiken. Het concept van uitsluiting staat daar haaks op en past niet binnen de ethische principes van het Theravada-boeddhisme.

In de boeddhistische leer wordt vaak gesproken over het belang van metta, of liefdevolle vriendelijkheid, als een fundamentele houding. Metta omvat het ontwikkelen van mededogen en het koesteren van goede wil jegens alle levende wezens, zonder enige vorm van discriminatie. Dit omvat het vermijden van uitsluiting of vooroordelen op basis van ras, geslacht, sociale status, seksuele geaardheid of andere kenmerken.

Het Theravada-boeddhisme erkent dat alle mensen, ongeacht hun achtergrond, lijden ervaren en streven naar geluk en bevrijding. Het doel van de boeddhistische beoefening is om dit lijden te begrijpen en te overwinnen, en anderen te ondersteunen in dit proces. Dit betekent dat iedereen welkom is om de boeddhistische leer te bestuderen en te beoefenen, ongeacht hun sociale, economische of demografische status.

Natuurlijk kunnen culturele, historische en sociale invloeden de manier beïnvloeden waarop het boeddhisme wordt beoefend in verschillende gemeenschappen. In sommige gevallen kunnen er lokale tradities of gewoonten zijn die segregatie of uitsluiting stimuleren.

Het is echter belangrijk om te onthouden dat dit niet inherent is aan de boeddhistische leer zelf, maar eerder een resultaat kan zijn van interpretaties of culturele overtuigingen die ermee vermengd zijn.

Laat duidelijk zijn dat het Theravada-boeddhisme streeft naar inclusie, compassie en gelijkwaardigheid, waarbij uitsluiting en discriminatie afgewezen worden ten gunste van een brede visie van universele broederschap en mededogen.

Wees wijs in het kiezen van je vrienden. Laat haatdragers en geniepigaards jouw geest niet bezoedelen. Blijf alert. Geef hen geen luisterend oor. Het zijn niet de luidste roepers die de waarheid verkondigen. Uitsluitend in diepe stilte krijgt waarheid vorm.