DIRECTE ERVARING (PACCANUBHOTI)

Matthew Flickstein:

 Elk inzicht ontstaat als een directe ervaring. En niet door redenering of door te ‘zoeken’ naar een inzicht. Wanneer de juiste oorzaken en voorwaarden zich manifesteren volgen de inzichten spontaan. 

Herlees dit. En beoefen. Standvastig. Dit is wijsheid. Dit is het Boeddha-pad.