HET EILAND

Pieker niet over het verleden. Heb geen stress voor de toekomst. Wees In het heden aandachtig en gelijkmoedig. Maak als een Muni (een Wijze) een eiland van jezelf waar de tsunami’s van onwetendheid, van verlangen en van afkeer geen vat op hebben.

Zonder onzuiverheid, zonder smet zal je geboorte, ouderdom en sterven niet meer ondergaan. Stop samsara. Streef hiernaar zonder uitstel.

De Boeddha wijst je je toegewezen plaats— je eigen eiland, je eigen toevlucht, met niemand anders als je toevlucht, met de Dhamma als je eiland, met Dhamma als je toevlucht, met geen andere toevlucht.