ONTWAKEN IS HET ERVAREN VAN HET NIET-DUALE

Ontwaken is het ervaren van het niet-duale. Van de heelheid van alles-met-alles. Het is de verwezenlijking van de eenheid van het leven. 

Het is de realisatie van de ontzettende, onbeschrijflijke openheid én volheid die zich élk moment in het continue proces van ontstaan en vergaan aan ons openbaart.

Door aandachtig te observeren én door wat we zien gelijkmoedig te aanvaarden. Sati en upekkha. Twee Pali-begrippen die het onderscheid maken tussen een onwetende wereldling (P. puthujjana) en een verlichte edele volgeling (P. ariya-puggala). 

Het is de decalage tussen deze en de Andere Oever. Een wereld van verschil.