DHAMMA—DE NATUURWET

Omdat Dhamma de zó-heid van de dingen is—de natuur van de dingen—kan er nooit tegenspraak zijn tussen wetenschap en Dhamma. Dit zou immers een contradictio in terminis zijn.

De Dalai Lama heeft steeds verklaard dat wanneer wetenschappelijke bevindingen in tegenspraak zijn met hetgeen in de geschriften staat, de volgelingen van de Boeddha die nieuwe informatie onvoorwaardelijk moeten accepteren.

Zulke stellingname staat in schril contrast met de dogmatische religies, die, door hun dictatuur van het Grote Gelijk, reeds eeuwen wanhopig achter de feiten aanstrompelen… Hun religies staan niet meer voor ‘verbinden’. Ze zijn verworden (gedegenereerd) tot het controleren, tot het structureren, tot het catalogiseren, tot het dogmatiseren van zogenaamde wijsheid.