WEES JEZELF TOT LAMP

Zoek toevlucht in jezelf. Zoek geen toevlucht buiten jezelf. Wees je eigen lamp. Je eigen eiland. De bron van verlichting is aanwezig in jou en moet bijgevolg dáár (en daar alleen) gezocht worden. Wees je eigen meester. Je eigen beschermer.

De Boeddha in de Dhammapada, Vers 62:

 Atta hi attano natho—Ieder is zijn eigen beschermer. 

Vertrouw uitsluitend op je eigen ervaring. Ga niet kritiekloos voort op het woord van anderen, hoe verheven ze ook zijn, hoe groot ze ook zijn, hoe machtig ze ook zijn (of denken te zijn). Nullius in verba.

Laat je niet insluiten door lineages, stromingen, structuren. Zij zijn de kern niet. Zij leiden niet tot ontwaken. Het zijn slechts manifestaties, interpretaties, opinies, lobby’s, uiterlijke decoratie. Wat ook de drijfveren zijn—passe-temps of ordinaire egotripperij—het blijven wereldse bezoedelingen. 

Zij zijn Dhamma niet. Zij kunnen Dhamma niet zijn. Nooit. 

Nergens in de voordrachten van de Boeddha, nergens in de sutta’s, is er sprake van lineages, stromingen, structuren. Noch over financiering, subsidies, bestuursmandaten, benoemingen en representativiteit. Integendeel. De Boeddha spreekt over ‘het huis verlaten’. Over ‘de thuisloosheid intrekken’. Over verzaken aan de zintuiglijke wereld. Over onthechting. Over persoonlijke verantwoordelijkheid. Over inzicht.

Blijf bij het essentiële. Bij datgene wat er écht toe doet: dukkha; de oorzaak van dukkha; de vernietiging van dukkha en het pad dat leidt tot de vernietiging van dukkha. De Vier Waarheden van een Edel Mens.

In diezelfde Dhammapada, Verzen 11 & 12, houdt de Boeddha de vinger strikt aan de pols:

❛ Wie het onbelangrijke als essentieel beschouwt, en het essentiële als onbelangrijk, zal nooit de essentie ontdekken: de intentie is fout. 

Wie het essentiële als de essentie beschouwt, en het onbelangrijke als onbelangrijk zal de essentie bereiken: de intentie is juist.❜

De vinger aan de pols houden, dat kunnen wij best ook doen.