KENNIS VERSUS WIJSHEID

In de Suddhatthaka Sutta ontwikkelt zich een dialoog als volgt:

[Een Brahmaan zegt:]

 Ik zie het Zuivere. Ik zie het Ultieme. Een persoon wordt gezuiverd door wat hij ziet. 

[Een Muni zegt:]

 Wie het Ultieme wil ontsluieren, énkel gebaseerd op ‘zien’, limiteert het Ultieme tot kennis.