DE OUDE BOEDDHA’S

De oude Boeddha’s

onderwezen de dharma,

niet vanwege de dharma

maar om ons te helpen.

Als wij werkelijk onszelf zouden kennen

hoeven we ons niet te verlaten op oude leraren.

De wijzen gaan direct naar de kern

en gaan voorbij aan verschijnselen;

de dwazen blijven bijzaken doorklieven

en raken verstrikt in woorden en letters.

Zulke mensen zien met afgunst wat anderen bereiken

en werken opgewonden om hetzelfde te bereiken.

Houd je vast aan waarheid en die wordt onjuist;

doorzie onjuistheid en die wordt waarheid.

Waarheid en onwaarheid

zijn twee zijden van één munt:

noch accepteer noch verwerp één van beide.

Verspil je kostbare tijd niet vruchteloos

pogend de diepten van

‘s levens op-en-neer

te peilen.

(uit: Woorden waarvoor geen woorden zijn…gedichten van kluizenaar zenmeester Ryokan…-K. van den Muijsenberg)