ZELFREALISATIE

Vraag:

Wat is Zelfrealisatie als er geen Zelf bestaat ?

Antwoord:

Enkel door de uitdoving van het ‘ik’—het blussen van het vuur van ‘worden’ (P. bhava)—bevrijdt de beoefenaar zich van zijn lijden (P. dukkha) en zijn onwetendheid (P. avijja). Deze bevrijding (P. vimutti) opent de poort naar innerlijke vrede, naar Zelfrealisatie (P. nibbana). Niet in een verre onbestemde toekomst maar in het hier-en-nu.

Zelfrealisatie is een contradictio in terminis: zelfrealisatie vindt haar bekroning in de complete uitdoving van ditzelfde ‘zelf’.