GUY EUGÈNE DUBOIS

Guy Eugène Dubois

Guy Eugène Dubois (° 1947), de initiator van deze website, is de auteur van een twintigtal boeken over Dhamma. Eveneens vertaalde, belichtte, becommentarieerde en annoteerde hij een aantal vroeg-boeddhistische teksten zoals de Atthakavagga (De Vrede van de Boeddha); de Parayanavagga (De Weg naar de Andere Oever); de Itivuttaka (Zo is het gezegd); de Udana (Geïnspireerde Uitspraken van de Boeddha); de Khuddakapatha (Korte Passages) en de Dhammapada (Het Pad van Waarheid).  

Met zijn vertalingen en annotaties graaft Guy Dubois intensief naar de wortels van het vroeg-boeddhisme. Zijn werk getuigt van diep inzicht en eruditie.

Als yogi is de auteur volledig ongebonden t.o.v. elke boeddhistische traditie, lineage of structuur. Hij interpreteert de Dhamma met een vrijgevochten zelfbewustheid. Vrij en vrank. Dhamma zoals hij het ziet, ervaart en intens beoefent, is een praxis die inzicht prefereert boven vormelijke sensatie. Het is een beoefening zonder hoofd boven zijn hoofd. Zonder god, zonder meester. 

Als dusdanig is hij—in de letterlijke betekenis van het woord—een ’thuisloze’, een bedelmonnik, een bhikkhu, die zijn beoefening op een uiterst persoonlijke wijze invulling en duiding geeft.

Zijn artikels, bijdragen en commentaren op o.m. de websites van SuttaCentral; het Boeddhistisch Centrum Ehipassiko Antwerpen/Mechelen; de Ehipassiko Academie Yatha-bhuta; het Boeddhistisch Dagblad; de Stichting Buddho; Samita; Boeddhisme (NL/BE); The Universal Sangha; The Vipassana Group; Buddhism Dharma Study en Buddhism Stack Exchange behandelen aspecten die consistent en coherent in de Pali-canon geciteerd en benadrukt worden. Het zijn kerngedachten die de Leer funderen. Schragen. Thema’s die niet opsmukken of garneren, maar to the point gaan.

Volgens Joop Hoek in het Boeddhistisch Dagblad “ behoort Guy E. Dubois tot de grootste kenners van het vroeg-boeddhisme in het Nederlandse taalgebied. Hij combineert een virulente vrijzinnige levenshouding met een grote genegenheid voor de diepe inzichten van de Boeddha.

Paul Van hooydonck: “ Ik hou van zijn niet-dogmatische instelling. Van zijn tegendraadse en eigenwijze ingesteldheid. Ik hou van zijn vrijheid-scheppende, niets aannemende, alles zelf-aftoetsende en onderzoekende houding. Guy is een echte vrijdenker. Zo zeldzaam. En zo goed zo’n mensen te ontmoeten.

Matt Hays, Gahanna, Ohio: “ I think of it as the path outside the temple… The path of discovery… Thank you so much for this. It touched me deeply. It resonates and immersed me. So beautifully put… I am blessed and taught by you.”

Douglas Scholtz, Chicago, Illinois, USA: “ The best I’ ve read about the Dhamma in a long time. Sadhu. Sadhu. Sadhu.”

Nob Chow, Surabaya, Indonesia: “ Thank you for posting those highly valuable articles of the Dhamma.”

Francis Desilva, Colombo, Sri Lanka: “ Words of wisdom.”

Aangezien de interpretatie van de buddhadhamma, inclusief praktijkbeoefening, van Ehipassiko—Boeddhistisch Centrum Antwerpen-Mechelen en de teksten van Guy Dubois eenzelfde DNA bezitten, eenzelfde natuurlijke voedingsbodem, is deze website Ehipassiko Academie Yatha-bhuta genoemd. Een gift aan de universele Dhamma-gemeenschap en tevens een blijk van ons integraal engagement en onze diepe verbondenheid van alles-met-alles. Zonder uitzondering. Zonder uitsluiting. Zonder muurtjes.

Overeenkomstig de uitspraak van de Boeddha dat Dhamma de grootste gift is, vindt de auteur het vermarkten van Boeddha’s wijsheid onheus en infaam. Al zijn boeken en de teksten die gepubliceerd worden op deze website mogen bijgevolg gratis gedownload, vrij gereproduceerd, gebruikt en verspreid worden—via elk medium of bestandsformaat—mits inachtname van de clausules van de copyright licentie (CC BY-NC-SA 4.0) van Creative Commons Belgium.