JEZELF ZIJN

Jezelf zijn betekent: zijn zoals je wérkelijk bent. Puur Bewustzijn. Dit betekent manifest: geen duplicaat zijn van één of andere god of guru; geen gedweeë volgeling van één of andere religie of genootschap. Maar iemand die persoonlijk inzicht verwerft als een meester—een échte Meester—met rustige kalmte en sterke vastberadenheid ’de mensen overtreffend, de goden navolgend’. Als een Edel Mens. Als een Groot Mens. Een Buddhankura. Een embryonale Boeddha.

Boeddha’s ontwaken was geen staaltje van enige bovennatuurlijke revelatie. Geen getuigenis van één of andere door godsspraak geïnspireerde profeet. Maar de diepe ervaring van een Sammasambuddha: een volmaakt en volledig verlichte Boeddha. Een verlichte mens.

Wees jezelf. Zo zal je de ultieme Leegte doorgronden en de onbegrensde Ruimte ervaren. Bewustzijn realiseren. Een Bewustzijn dat—contradictio in terminis—haar bekroning vindt in de complete uitdoving van het Zelf.