HET ‘NU’

Het ‘Nu’ omvat het hele bestaan: het draagt het hele verleden in zich en de volledige potentie van de toekomst. Het ‘Nu’ is het enige moment dat wérkelijk is. Het is de enige plaats, tijd en ruimte om tot ontwaken te komen. Om wakker te worden.

Ons bestaan wandelt niet van begin- naar eindpunt. Niet lineair. Niet van verleden over heden naar toekomst. Ons bestaan beweegt zich cyclisch. Van ’nu’-moment over ‘nu’- moment naar ‘nu’-moment. ‘Nu’ ad infinitum. Een oneindig voortschrijdend proces. Dhamma.