KIJK MET JE HART NAAR DE DINGEN

Dingen zijn niet zoals ze op het eerste zicht lijken. Verhalen vertellen nooit de hele waarheid. Kleur de werkelijkheid dus niet met veronderstellingen. Met ‘van horen zeggen’. Met vermoedens. Met speculaties. Laat je niet inpakken door vooringenomenheid. Sluit je niet op in je zelf gecreëerde cocon. In je Grote Gelijk.

Kijk aandachtig naar de dingen. Met metta. Met je hart. Niet met ogen vol van haat. Vol boosheid. Vol wrok. Besef dat haat nooit door haat overwonnen wordt. Haat wordt slechts gestild door een bewustzijn dat verzadigd is met liefdevolle vriendelijkheid. Door mettacittena.

Oordeel niet. Veroordeel niet. Wees een spiegel. Een spiegel reflecteert de pure werkelijkheid; niet de fictieve werkelijkheid die je jezelf droomt. Observeer de pure werkelijkheid. Observeer de dingen zoals ze zijn: hun steeds veranderend karakter. Yatha-bhuta.

Dít is het pad van de Boeddha dat tot concentratie (P. samadhi) en wijsheid (P. panna) leidt. Niet jouw gekleurde perceptie.