REALISEER VREDE

Oordeel niet. Veroordeel niet. Sluit niemand uit. 

Oordelen, veroordelen en uitsluiten belemmeren innerlijke vrede. Bij jezelf en bij de anderen. Het zijn uitingen van negativiteit, separaatheid. Negaties van fundamentele boeddhistische principes. 

Liefdevolle vriendelijkheid, mededogen, medevreugde en gelijkmoedigheid dragen bij tot een vreedzame en harmonieuze wereld. Het zijn brahmavihara’s—verblijfplaatsen van de goden.

Volg geen scherprechters. Negeer hun ogen vol haat. Huil niet met de wolven in het bos. Laat je hart vrede uitstralen.