KOEL WORDEN (P. sitibhava)

In het Theravada-boeddhisme verwijst de term ‘koel worden’ of ‘sitibhava‘ naar een mentale en emotionele toestand van innerlijke rust, kalmte en bevrijding uit lijden (P. dukkha). Het impliceert het vermogen om vrede te vinden temidden van de wereldse ervaringen en omstandigheden.

Deze term komt voort uit de sutta’s, waarbij ‘koelte’ geassocieerd wordt met bevrijding uit het lijden, i.c. uit het verlangen naar wereldse genoegens. Het verwijst naar het bereiken van een staat van geestelijke helderheid, vrij van verlangen, haat en onwetendheid.

Wanneer iemand ‘koel’ wordt, betekent dit dat een dhammanuvatti—een volgeling die leeft conform de Dhamma— een innerlijke staat van harmonie en innerlijke vrede bereikt. Zulke persoon wordt niet langer beheerst door hevige emoties, verlangens of gehechtheden, maar is in staat om gelijkmoedig en met wijsheid te reageren op de ups and downs van het leven.

Sitibhava‘ wordt beschouwd als een belangrijke spirituele verwezenlijking op het Middenpad. Het wordt bereikt door het cultiveren en realiseren van de Vier Edele Waarheden.

Kort samengevat, ‘koel worden’ verwijst naar een toestand van innerlijke rust, kalmte en bevrijding uit dukkha. Het is het bereiken van een bewustzijnsstaat van mentale en emotionele helderheid, vrij van begeerte en verwarring, temidden van onze wereldse ervaringen.