PERCEPTIE

Perceptie

Perceptie = waarnemen. Zélf waarnemen. Wat niet wil zeggen dat deze waarneming ook de werkelijkheid is. Conditionering kan (erg veel) roet in het eten strooien.

De enige wérkelijke werkelijkheid is de tilakkhana—de drie karakteristieken van alle verschijnselen, fenomenen, dingen. Van alle dhamma’s: vergankelijkheid; onbevredigdheid en zelfloosheid.

In het Pali noemde de Boeddha deze drie kenmerken: anicca, dukkha en anatta.