STIL WORDEN

❛ Stil worden

stil met de stilte

waaruit alle leven komt

leeg worden

leeg met de leegte

waaruit alle volheid komt

kijken

kijken naar onzichtbaar

waaruit alles zichtbaar wordt

luisteren

luisteren naar onnoembaar

waaruit alles genoemd wordt

op weg gaan

op weg gaan naar oorsprong zonder begin

waaruit alle ontmoeting geboren wordt

zelveloos worden

zelveloos met de zelfloosheid

waaruit alle liefde geboren wordt

anders worden

anders met de Andere

waaruit alle anderen geboren worden ❜