DE SPIRITUELE VONK

Vraag:

In je dhammatalk heb je gezegd dat de Boeddha benadrukt dat de beste leraar zich in ieder van ons bevindt. Dat die leraar het spirituele licht is dat we allen in ons dragen. Dat deze spirituele vonk onze leraar moet zijn. Wat versta je onder die ‘spirituele vonk’?

Antwoord:

Die ‘spirituele vonk’ is de trigger (het mechanisme dat het proces in gang zet) die de dhammanuvatti de stroom laat betreden. Deze ‘spirituele vonk’ overkomt de beoefenaar plóts, spontaan, totaal en manifest wanneer de oorzaken (P. hetu’s) en voorwaarden (P. paccaya’s) hiervoor vervuld zijn.

—Plóts: als een flits van inzicht waarbij hij/zij de waarheid ( = wat wáár is) ervaart zoals ze wérkelijk is (P. yatha-bhuta).

—Spontaan: waarbij élke gebeurtenis of ervaring op élk moment tot dit inzicht kan leiden. Het leven biedt een onvoorstelbaar gamma aan opportuniteiten en gelegenheden tot ontwaken. Zelfrealisatie is op ieder ogenblik bereikbaar én behapbaar voor iedereen.

—Totaal: zijn inzicht is compleet. Een dhammanuvatti kan niet partieel ontwaken. Zomin als hij partieel kan geboren worden. Of partieel kan zwemmen.

—Manifest: duidelijk aanwijsbaar. De beoefenaar wéét dat hij de stroom is binnen gegaan. Hij heeft daar geen externe bevestiging (van een leraar) voor nodig. Een stroombetreder kan resoluut voor zichzelf verklaren: ‘Ik ben een sotapanna, niet langer gebonden aan een ‘ik’, ervan verzekerd niet terug te vallen tot een lager niveau (P. avinipata-dhammo), zeker van het objectief, i.c. zeker van de bestemming (P. niyato), met zelfrealisatie als finaliteit (P. sambodhi-parayano)’.