JIJ BENT DE STROOM

Ontwaken is het loslaten van onze hechting (P. upadana) waardoor we ons kunnen begeven in de flow, in het proces, in de stroom. Het is het loslaten van de identificatie met óns ‘verhaal’; met óns individueel persoonlijk ‘drama’. Het is het ‘ontzielen’ van de componenten (P. khandha’s) die het ‘ik’ vormen—dit raamwerk van onwetendheid, verlangen en afkeer. Het is het wegpellen van het valse, begoochelende ‘zelf’-gevoel.

Verlichting resulteert in onze bereidheid om de confrontatie met onze vergankelijkheid aan te gaan. En de hierop volgende acceptatie ervan. Het is de transformatie van dogmatisch geloof (dat we eeuwig bestaan) naar niet-weten.