KOI PARAGA

Vraag:

❛ Kan je iets meer vertellen over de betekenis van ‘Koi paraga’?

Antwoord:

‘Koi paraga’ is letterlijk vertaald: ‘Wie vaart mee naar de Andere Oever.’

Het is een prachtige allegorie van de Boeddha als veerman die ieder van ons persoonlijk, op élk moment, uitnodigt om naar de Andere Oever te varen. Naar Nibbana. Weg van onwetendheid, verlangen en afkeer. Weg van dukkha. De Boeddha kan énkel zijn boot ter beschikking stellen. En tonen wáár de Andere oever ligt. Varen moeten we zélf doen. Met onze eigen roeispanen. Koi paraga is die permanente uitnodiging van de Boeddha om innerlijke vrede te realiseren. Die unieke combinatie van wijsheid en mededogen van een Sammasambuddha. Panna en karuna.

Elke vergelijking met de Styx, de rivier die de grens vormt tussen de bovenwereld (de aarde) en de onderwereld (het onderaardse dodenrijk van Hades) in de Griekse mythologie, is een aberratie. Charon was de veerman die de schimmen van de overledenen de Styx overzette, wanneer zij rust wilden vinden in het rijk van Hades. Charon en de Styx is een mythologisch post-mortem verhaal. Een wensdroom naar eeuwigheid.

De Boeddha daarentegen, die de dhammanuvatti de weg naar de Andere Oever toont, vervult als veerman een taak die uitsluitend kan ingevuld worden tijdens het menselijke bestaan. De Andere Oever staat immers voor: voorbij zichzelf gaan; het (illusoire) ’zelf’ transcenderen. Het vergt van de beoefenaar een intentionele aanvaarding én voortdurende inzet om deze taak in dít leven tot een goed einde te brengen! Om de uitnodiging van de Boeddha te aanvaarden en te honoreren.