ARIYA-PUGGALA

Vraag:

Een kalyanamitta vraagt me wat onder een ‘ariya-puggala’ moet verstaan worden.

Antwoord:

Een ariya-puggala is een edel persoon die (op zijn minst) de stroom betreden heeft (P. sotapatti).

De Commentaren (P. atthakatha) op de teksten van de Tipitaka beschrijven de ariya-puggala als volgt: 

Hij die, door het waarnemen van nibbana, de massa wereldlingen (P. puthujjana’s) (1), de afstamming van de wereldlingen, de kring van de wereldlingen, achter zich laat en binnentreedt bij de ariya, de afstamming van de ariya, de kring van de ariya. Zulk persoon wordt aangemerkt als een ariya-puggala. Met deze bewustzijnsstaat wordt de plotse overgang bedoeld van de toestand van een wereldling naar die van een stroombetreder.

_______

(1): puthujjana (P.) puthu+jjana: puthu = zonder, separaat van, afgezonderd van; jana = inzicht. Puthujjana = een persoon zonder inzicht; een niet-onderricht persoon, een persoon die afgezonderd is van de Dhamma van de ariya. Het is een ‘wereldling’. Het is een persoon die steeds opnieuw in de val trapt van samsara, het permanente ‘worden’ (P. bhava). Een puthujjana heeft nooit de ultieme waarheid van Dhamma onderkend of gezien en zonder dit ‘inzicht’ kan hij niet ontsnappen uit zijn hachelijke situatie. De voortdurende cyclus van ‘weder’-geboorte is zijn lot. Anders gezegd: dukkha van moment-tot-moment omdat hij de Vier Edele Waarheden niet kent (P. pariyatti), niet beoefent (P. patipatti) en niet realiseert (P. pativedha).