DE SPIEGELZAAL

Op een dag geschiedde het dat een hond in de tempel verdwaalde en in deze zaal terechtkwam. Toen hij plotseling geconfronteerd werd met duizend spiegelbeelden, gromde en blafte hij naar zijn vermeende tegenstanders. Deze toonden hem ook duizendvoudig hun tanden en blaften terug. Waarop hij nog meer als een dolle hond reageerde. Dit vergde uiteindelijk te veel van zijn krachten, zodat hij van opwinding dood neerviel.

Er ging een tijdje voorbij en op een dag verscheen er een andere hond in dezelfde zaal met de duizend spiegels. Ook deze hond zag zichzelf in duizendvoud omgeven door zijn evenbeeld. Hij zwaaide vrolijk met zijn staart en duizend honden zwaaiden naar hem terug en maakten plezier met hem. Blij en vol goede moed verliet hij de tempel.

Het leven is een spiegel van wat er in jou leeft en speelt.